برنامه سانس های جشنواره موسیقی از سوی کمیته برگزاری اعلام شد

برنامه سانس های جشنواره موسیقی از سوی کمیته برگزاری اعلام شد.برنامه این سانس ها به صورت زیر است سانس اول ۱-سپهر خدادادی (سنتور) ۲-گروه وهیشتا(تنبک، پیانو وخواننده) ۳-پویا فرهی( تار)…

آیین نامه اجرایی جشنواره موسیقی از سوی کمیته برگزاری اعلام شد

آیین نامه اجرایی جشنواره موسیقی از سوی کمیته برگزاری اعلام شد.شما میتوانید با کلیک روی دکمه دانلود زیر اقدام به دانلود نمایید