برنامه سانس های جشنواره موسیقی از سوی کمیته برگزاری اعلام شد.برنامه این سانس ها به صورت زیر است

سانس اول
۱-سپهر خدادادی (سنتور)
۲-گروه وهیشتا(تنبک، پیانو وخواننده)
۳-پویا فرهی( تار)
۴-سوسن سروشیان(ویولا،غیر رقابتی)
۵-گروه فربد خانی زاده(پیانو و خواننده، جنبی)
۶- سینا همتی(فلوت)
۷- گروه شاهین دولت زاده(جنبی)
۸-یکتا بختیاری(پیانو)
۹- گروه پاپ( جنبی)

سانس دوم
۱-سینا همتی، پارسا و کسری سلامتی‌پور (فلوت، ویولن و هارمونیکا)
۲-گیتا خدیوی( سه تار)
۳-گروه کانون دانشجویان(تنبک، دف، تار)
۴-کسری سلامتی پور(ساز دهنی)
۵-گروه علی بختیار( ویولن و پیانو، جنبی)
۶-ارشیا و آریانا خسروپور(پیانو و گیتار و خواننده ،رقابتی)
۷-گروه پاپ( جنبی)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *